O nas

Kancelaria doradcy podatkowego pani Sybille Kerstan (niemieckojęzyczna strona internetowa www.skerstan.de) kontynuuje działalność dotyczącą pomocy w odzyskaniu podatku w Niemczech rozpoczętą w 1991 r. przez adwokata dr Manfreda Gleisberga po jego przejściu na emeryturę.
Problematyką tą zajmuje się od początku, tj. od 1991 r. ten sam zespół osób, co gwarantuje kontynuację tradycji, doświadczenia i rzetelność tej najdłużej działającej firmy doradczej zajmującej się rozliczaniem podatku polskich pracowników w Niemczech.

Zakres naszej działalności obejmuje ponadto rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec jak również przygotowanie i składanie wniosków o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld).

Prowadzimy również sprawy podatkowe osób otrzymujących renty i emerytury z Niemiec. Dochody z rent i emerytur podlegają w Niemczech opodatkowaniu. Instytucje rentowe przekazują informacje o wysokości wypłaconych od 2005 roku rent i emerytur do urzędów skarbowych.
Jeżeli osoby otrzymujące niemiecką rentę lub emeryturę nie złożą deklaracji podatkowej, to urząd skarbowy dokonuje szacunku na podstawie którego wydawana jest decyzja podatkowa. Tak ustalony podatek jest najczęściej znacznie wyższy niż podatek ustalony na podstawie sporządzonej przez nas deklaracji.
Jeżeli przeciwko niekorzystnym decyzjom urzędu skarbowego nie zostanie w terminie złożone odwołanie, to ustalony podatek jest ściągany również w Polsce za pośrednictwem polskich komorników.

Zajmujemy się przepisami obowiązującymi w Niemczech. Gwarantuje to pełną specjalizację i koncentrację na jednym skomplikowanym i ciągle zmieniającym się systemie prawnym. Śledzimy na bieżąco jego zmiany i staramy się wykorzystywać wszystkie prawnie dopuszczalne możliwości, aby osiągnąć jak najwyższy możliwy zwrot podatku w Niemczech oraz wykorzystać wszyskie obowiązujące przepisy dla dobra naszych klientów.

Kancelaria pani Sybille Kerstan zajmuje się następującymi sprawami:
top